ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
180          จำนวนผู้ชม ( 5239 ) คน


 ขั้วต่อเชื่อมสายเคเบิล Welding Cable Lugs

Welding Cable Lugs ( ขั้วต่อเชื่อมสายเคเบิล )

- 100A   code 21001000011001  
- 200A   code 21001000011002
- 300A   code 21001000011003
- 400A   code 21001000011004
- 500A   code 21001000011005 
 คำค้นหา: Welding Cable Lugs สายเคเบิล (MMA),  ขั้วต่อเชื่อมสายเคเบิล Welpro, Welding Cable Lugs สายเคเบิล,  เวลโปร,  Welding Cable Lugs ( MMA ),  Welding Cable Lugs สายเคเบิล (MMA),
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com