ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
202          จำนวนผู้ชม ( 7789 ) คน


 ท่อนำลวด (Liner) OPTIONAL

ท่อนำลวด (LINER) OPTIONAL*

steel (Euro Type) QTB-200E, QTB-350KE สำหรับรุ่น MIG200Y, MIG250Y, MIG250F, Length 3.2 m    code 21001040005201

Aluminum (Euro Type) QTB-200kE, QTB-350KE สำหรับรุ่น MIG200Y, MIG250Y, MIG250F, Length 3.2 m    code 21001040005202

Steel (OTC Type) QTB-350D, QTB-500D สำหรับรุ่น MIG350F, MIG500F Length 3.2 m    code 21001040005203 
 คำค้นหา: 21001040005203,  LINER WELPRO, 21001040005201,  เวลโปร,  21001040005202,  21001040005203,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com