ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
549          จำนวนผู้ชม ( 1620 ) คน


 ไขควงไฟฟ้า เดลโว่ delvo รุ่น dlv30s/45s/70s S Series (Variable Speed Type)

DLV30S/45S/70S, Delvo Brushless Type, DLV30S12L-AY, DLV30S20L-AY, DLV45S06L-AY, DLV45S12L-AY, DLV70SO6L-AY, DLV30S06P-AY, DLV30S12P-AY, DLV30S20P-AY, DLV45S06P-AY, DLV45S12P-AY, DLV70SO6P-AY, DEA0151N-AZ, DEA0151N-AZ, DEA0241N-AZ, DEA0241N-AZ DEA0241N-AZ, DEA0241N-AZ

 
 คำค้นหา: ,  delvo, low voltage (dc) brush motor brushless motor miniature precision machine screw screw screw 2.6 - 8.0 mm lever start push to start low voltage brushless motor grounded bit esd protection soft stop variable speed soft start 4a27190 delvo brushless type s series (variable speed type) model dlv30s/458/70sce (new dlv3osogp dlv3os12p dlv3oszŐl ne model rc1000 features • built-in brushless motor • automatic speed control function • built-in screw counting function • setting with the remote controller • esd (electrostatic discharge) protection structure oc ooo © delvo remote controller nito kohki this screwdriver can deal with various fastening conditions. torque range 0.4 - 7.0 nm [3.5 - 62.0 lbf-in] delvo built-in automatic speed control function low speed fastening at finish reduces the problems at finish. high speed feeding at middle improves efficiency and quality of screw fastening work. low speed starting reduces the problems at start. built-in the functions of screw fastening counter • screw count setting • fastening time setting, and fastening time measurement main led mounted on the screwdriver leds and setting buttons on the screwdriver part names of the remote controller main led parameter led main led power switch 32tto kon 100€ ver 3,3 lcd parameter - memory up ow mode led setting buttons setting buttons select down vode work o © © © © o workpiece led bit type unit: mm please contact us for 5 mm bit type specifications low speed standard high speed low speed standard low speed model pit lever start dlv30so6l-ay k dlv30s12l-ay k dlv30s20l-ay k dlv45s06l-ay k dlv45s12l-ay k dlv70so6l-ay k push to start dlv30s06p-ay k dlv30s12p-ay k dlv30s20p-ay k dlv45s06p-ay k dlv45s12p-ay k dlv70so6p-ay k power source dea0151n-az or dea0151n-az or dea0241n-az dea0241n-az dea0241n-az dea0241n-az torque adjustment stepless torque low torque spring* 0.4 - 1.6 (3.5 - 14.2] 3.8 - 7.0 2.0 - 4.5 (17.7 - 39.8] (nm (lbf-in)) high torque spring *2 1.2 -3.0 (10.6 -26.6) (33.6 - 62.0) free speed (min) for the details, see separate setting range of speed and torque. speed level lv1 - lv9 (lv1: min. speed lv9: max. speed decreases in a step-by-step manner) power consumption (w) 44 screw size machine screw 2.6-5.0 4.5 - 6.0 5.0 - 8.0 (mm) tapping screw 2.5 - 4.0 4.0 - 5.0 4.5 - 6.0 mass (g (lbs)) 710 (1.57] 860 (1.90) (with pistol grip) standard accessories*3 • bit nk35 x 2 x 7 x 75 low torque spring • bit nk35 x 2 x 7 x 75. connection cord (dlw9073) • suspension bail connection cord (dlw9073) suspension bail pistol grip (dlw2300esd) an *1: standard accessory *2: buit-in *3: the power cord is sold separately. ask us for the required power cord when ordering. Low Voltage (DC) Brush motor Brushless motor Miniature Precision Machine screw screw screw 2.6 - 8.0 mm Lever Start Push to Start Low Voltage Brushless Motor Grounded Bit ESD Protection Soft Stop Variable Speed Soft Start 4a27190 delvo Brushless Type S Series (Variable speed Type) Model DLV30S/458/70SCE (NEW DLV3OSOGP DLV3OS12P DLV3OSZŐL NE Model RC1000 Features • Built-in brushless motor • Automatic speed control function • Built-in screw counting function • Setting with the Remote Controller • ESD (electrostatic discharge) protection structure OC OOO © delvo REMOTE CONTROLLER NITO KOHKI This screwdriver can deal with various fastening conditions. Torque range 0.4 - 7.0 Nm [3.5 - 62.0 lbf-in] delvo Built-in Automatic Speed Control Function Low speed fastening at finish reduces the problems at finish. High speed feeding at middle improves efficiency and quality of screw fastening work. Low speed starting reduces the problems at start. Built-in the Functions of Screw Fastening Counter • screw count setting • fastening time setting, and fastening time measurement Main LED mounted on the screwdriver LEDs and Setting Buttons on the Screwdriver Part Names of the Remote Controller MAIN LED Parameter LED Main LED Power Switch 32TTO KON 100€ VER 3,3 LCD PARAMETER - MEMORY UP ow Mode LED Setting Buttons Setting Buttons SELECT DOWN VODE WORK O © © © © O Workpiece LED Bit Type unit: mm Please contact us for 5 mm bit type Specifications Low Speed Standard High Speed Low Speed Standard Low Speed Model Pit Lever Start DLV30SO6L-AY K DLV30S12L-AY K DLV30S20L-AY K DLV45S06L-AY K DLV45S12L-AY K DLV70SO6L-AY K Push to Start DLV30S06P-AY K DLV30S12P-AY K DLV30S20P-AY K DLV45S06P-AY K DLV45S12P-AY K DLV70SO6P-AY K Power Source DEA0151N-AZ or DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ DEA0241N-AZ DEA0241N-AZ DEA0241N-AZ Torque Adjustment Stepless Torque Low Torque Spring* 0.4 - 1.6 (3.5 - 14.2] 3.8 - 7.0 2.0 - 4.5 (17.7 - 39.8] (Nm (lbf-in)) High Torque Spring *2 1.2 -3.0 (10.6 -26.6) (33.6 - 62.0) Free Speed (min) For the details, see separate setting range of speed and torque. Speed Level Lv1 - Lv9 (Lv1: Min. Speed Lv9: Max. Speed decreases in a step-by-step manner) Power Consumption (W) 44 Screw Size Machine Screw 2.6-5.0 4.5 - 6.0 5.0 - 8.0 (mm) Tapping Screw 2.5 - 4.0 4.0 - 5.0 4.5 - 6.0 Mass (g (lbs)) 710 (1.57] 860 (1.90) (with pistol grip) Standard Accessories*3 • Bit NK35 x 2 x 7 x 75 Low Torque Spring • Bit NK35 x 2 x 7 x 75. Connection Cord (DLW9073) • Suspension Bail Connection Cord (DLW9073) Suspension Bail Pistol Grip (DLW2300ESD) an *1: Standard Accessory *2: Buit-in *3: The power cord is sold separately. Ask us for the required power cord when ordering. Grounded 3-Prong Power Cord Power Supply DEA0151N-AZ DEA0241N-AZ Remote Controller RC1000 DLW9220 DLW9240 DLW9250 TOROM OOO © OO delvo S TOKOH North America Europe • Power cord is not included Signal Cable Ass'y DLW9090 Connection Cord DLW9073 Relay Cord (To connect DLW9073 and DLW9073) DLW9074 oon *Standard accessory of screwdrivers External Dimensions DLV30S OP 244.5 (9.63") 7.5 [0.30") •DLV30SDL 242.5 (9.55") 7.5 [0.30") 48.5[1.91"] 11.56") dia. 46.5[1.83") 11.56") dia. (0.26") 6.5 39.5 39.5 Op Ooo oola OOOO OO BE 4.5 [1.56") [0.18"] 51 [2.01") 4.5 (1.56") [0.18") 51 (2.01"} 39.5 PARAP SPAAAP 39.5 DLV45SOP 244.5 (9.63") 7.5 (0.30") •DLV45SOL 242.5 (9.55") 7.5 (0.30") dia. 48.5/1.91") 1.56") dia. 46.5[1.83"] (0.26 39.5 6.5 39.5 11.56 A OOOO BBOO оооо OO BB 51 (2.01"} a U 4.5 [1.56")[0.18") 51 [2.01"] 39.5 APARP 4.5 (1.56") [0.18") 39.5 IPIPIAPPO BBPO RC1000 •DEA0151N-AZ 46 (1.81"] 2.5[0.10] 229 (9.02") 200 (7.87") 205 [8.07"] Infrared data transmission part 9 [0.35") 8.5 [0.34") 4.3 [0.17"] 89 [3.50") 71 (2.80") LCD Power Switch 9.5[0.37") dia. DOLLI 6.3 (0.25") Various Buttons [0.17") 7 ||3.15 [0.28") || (0.12") 4.3 120 [4.72"] dalvo மனனாமா •DEA0241N-AZ 63 [2.48") 2.5 [0.10") 9 [0.35") 8.5 (0.34"] 264 [10.40") 235 (9.25") 240 (9.45") SEDMINTONOVO OOOOOOOOO OOOOOOOOO 4.3 [0.17") 55 (2.17") 98 (3.86") 80 (3.15") 9.5[0.37") dia. [0.17") 6.3 (0.25") 3.15 [0.28")| || [0.12") unit: mm (inch) ,  เพดโด่โร่,  ตัวแทนนําเข้า บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จํากัด Ins : 02-8681399, 02-8681129 ID LINE : mpt.monchai ,  ตัวแทนนําเข้า บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จํากัด Ins : 02-8681399, 02-8681129 ID LINE : mpt.monchai ,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com