ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
562          จำนวนผู้ชม ( 2313 ) คน


 ไขควงไฟฟ้า เดลโว่ delvo dlv7100/7200/8100/8200 series

ไขควงไฟฟ้า, เดลโว่, delvo, DLV7100, DLV7200, DLV8100, DLV8200

 
 คำค้นหา: ไขควงไฟฟ้า, เดลโว่, delvo, dlv7100, dlv7200, dlv8100, dlv8200 ,  delvo, เดลโว่,  เดลโว่,  Transformerless (AC) Brush motor Brushless motor Miniature Precision Machine screw screw screw delvo 4. C 1151 DLV7100/7200/8100/8200 Series Non-CE Lever Start Push to Start Transformerless 2.6 - 6.0 mm DLV7100/7200 DLV7251 DLV8100/8200 DLV8150/8251 series series | Features Long Time Selling, Reliable, and High Performance • Transformerless space saving model built in automatic stop circuit • Combination of unique clutch mechanism and automatic stop circuit maintains high repetitive torque accuracy • The lever start type DLV7100 / 7200 series is suited for temporarily tightening screws and tightening screws set at angles • The DLV8100 / 8200 series is push to start type for continuous screw tightening • The high speed type DLV7200 / 8200 series enhances working efficiency • The high torque type DLV7251 / 8150 / 8251 series is equipped with a grip, which is useful for tightening big screws like 6 mm machine screws Je Specifications Standard High Speed High Torque Standard High Torque High Speed High Torque Model Bit Shank: DLV7120- DLV7130- DLV7140- DLV7221 - DLV7231 - DLV7241 DLV8120- DLV8130-DLV8140- DLV8150- DLV8221 - DLV8231 - DLV8241Hex. 5 mm (0.2") FJE FJE FJE FJEL FJE FJE FJE FJE FJE FJE FJE FJE FJE Bit Shank: DLV7120- DLV7130-DLV7140- DLV7221 - DLV7231 - DLV7241- DLV7251 - DLV8120- DLV8130- DLV8140- DLV8150- DLV8221 - DLV8231 - DLV8241- DLV8251 - Hex. 6.35 mm (1/4") FKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKEFKE Starting Method Lever Start Push to Start Input Voltage 115 V AC, 50/60 Hz Torque Adjustment Stepless Torque (Nm) 0.35 - 0.70 0.5 - 1.7 | 1.2-3.0 0.35 - 0.70 0.5 - 1.7 | 1.2-3.0 2.0 - 4.5 0.35 - 0.70 0.5 - 1.7 1.2-3.0 2.0 - 4.5 0.35 - 0.70 0.5 - 1.7 1.2-3.0 2.0 - 4.5 [lbf-in) (3.10 - 6.20 (4.4 - 15.1) (10.6 -26.6) (3.10 -6.20] [4.4 - 15.11|(10.6 -26.6) (17.7 - 39.8)|(3.10 -6.20) (4.4 - 15.1) (10.6 -26.6) (17.7-39.8) 3.10 - 6.20 (4.4 - 15.1) (10.6 -26.6) (17.7 - 39.8|| Free Speed (min) 900 900 600 1800 1800 1100 7 00 900 900 600 400 1800 1800 1100 7 00 Power Consumption (W) Approx. 35 Approx. 45 Approx. 35 Approx. 45 Screw Size Machine Screw 2.6 - 3.0 2.6-4.0 3.5-5.0 2.6-3.0 2.6-4.0 3.5-5.0 4.5-6.0 2.6-3.0 2.6-4.0 3.5-5.0 4.5-6.0 2.6 - 3.0 2.6-4.0 3.5-5.0 4.5-6.0 (mm) Tapping Screw 2.6 - 3.0 2.3 -3.5 3.5-4.0 2.6-3.0 2.3 -3.5 3.0-4.0 4.5 -5.0 2.6-3.0 2.3 -3.5 3.5-4.0 4.5-5.0 2.6 - 3.0 2.3 -3.5 3.0-4.0 4.0 - 5.0 Mass (g (lbs)) 700 (1.54] 890 (1.96] 690 (1.52] 890 (1.96] 690 (1.52] 890 [1.96] For FJE For FKE Asia | * All models of FJE / FKE series are made to order. Electric Screwdriver 14 Bit Type (mm) Plug Shape L24 23 6.35 Torque Diagrams (for reference) FKE except DLV7251 / 8150 / 8251-FKE DLV7251 / 8150 / 8251-FKE 4.5 Bit DLV7251/8150/8251 Standard Accessories Model FJE No.1 x 6 70 No.1 x 7 x 75 . No.2 x 6 x 70 1 No.2 x 7 x 75 - No.3 x 7 x 50 - Spare Carbon Brush Suspension Bail - . 1 . 1 - 301 1 907627297 DLV7140/72417 8140/8241 Bit Torque (Nm) / 1900, 2 DLV7130/7231/ 8130/8231 DLV7120/8120 7.5% ZX 1 2 1DLV7221/8221 3 4 5 6 7 8 9 Torque Scale External Dimensions .DLV8120/8130/8140/8221/8231/8241 •DLV7120/7130/7140/7221/7231/7241 Lever Switch 265 [10.40") 79 (3.11") 134 (5.28") 40(1.57") 52 (2.05') 266 (10.50" 134 (5.28") 79 [3.11") . 52 (2.05"] 039.5 (1.56) $39.5 11.56" Cord 3 m (9.8 ft) Torque Adjustment Ring Torque Adjustment Ring / Brush Holder Forward/Reverse Changeover Switch /Brush Holder Forward/Reverse Changeover Switch /Suspension Baile Cord 3 m (9.8 ft) DLV7251 Brush Holder 265 [10.40") DLV8150/8251 1.97") 050 134 (5.28") 48 (1.897 266 [10.50" Forward/Reverse Changeover Switch 039.57 156"}] TW FØ39.5 [[1.567) Cord 3 m (9.8 ft) Cord 3 m (9.8 ft) Pistol Grip Torque Adjustment Ring Brush Holder Pistol Grip Torque Adjustment Ring 140 (5.517 140 [5.51" Cross Section Cross Section 11.57] (1.57] unit: mm [inch] ,  204,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com