ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
564          จำนวนผู้ชม ( 2948 ) คน


 screw fastening couning counter dlr5640-wn/dlr5040a-we/dlr5340-we/dlr5640-wn series

screw fastening couning counter dlr5640-wn, dlr5040a-we, dlr5340-we, dlr5640-wn

 
 คำค้นหา: screw fastening couning counter dlr5640-wn, dlr5040a-we, dlr5340-we, dlr5640-wn,  delvo, screw fastening counter series prevents human error with various functions. special models available on request the error is detected based on the set tightening time. self adjustable timer function count correction function does not count when error is detected. the optimum value of screw tightening time is set from the actual screw tightening. count the best time is x seconds per screw stop error! dere double fastening thread galling o onto . human error prevention link connection function count return function multiple screwdrivers can be linked. the other screwdrivers will be in standby state. the remaining number of screw tightening is returned when the rotation is reversed. first unit second unit third unit count - count - a 99 leo reverse return one count link connection link connection driver lock function unnecessary screwdrivers are locked in conjunction with the workpiece sensor. workpiece sensor off lock when workpiece is not in place! workpiece on screw fastening counter dlr5640-wn front and rear panels • functions of the controller and counter are integrated into a single unit. • equipped with linear start function that gradually increases the rotation speed at start. • universal power input for use anywhere in the world. poooo00000 !!!! ! ! ! variable speed control linear-start control ok/ng judge led indicator work set led indicator oking count dolva erra counter fastening count/setting display the ume lend function key predicted fastening time led cm @ @ clear / memory key down key / up key jumpers for external power supply external connection terminal block delvo sende canto setup dip switch sooo0000000 ac inlet connecting port for electric screwdriver l power switch dlr5040a-we • compact and lightweight model. • a wide range of spc screwdriver types are available. predicted fastening time led oking judge led indicator fastening count/ setting display power switch connecting port for electric screwdriver fuse(3 a) ac inlet work set led indicator oxing count delva sinto 0000000000 delvo. oking screncounter nito work count clear / memory key down key up key function key setup dip switch external connection terminal block jumpers for external power supply dlr5340-we channel display oking judge led indicator work set led indicator 150 (5.91") • three dedicated screwdrivers can be connected. • eight kinds of screw fastening conditions can be stored in internal memory fastening count/setting display up key clear / memory key right shift key function key down key front 60 (2.36") m aj 4 buzzer volume control self adjustable timer led indicator screwdriver led indicator connecting port for electric screwdriver power switch fuse(3 a) ac inlet back back] unier count work timer setup dip switch external connection terminal block jumpers for external power supply 12.6 120 [4.72"] [0.50") driver side 11 unit: mm [inch] function list self adjusting timer function count correct function link connection function count return function driver lock function number of connecting ports dlr5640-wn dlr5040a-we dlr5340-we ,  เดลโว่,  172,  204,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com