ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
567          จำนวนผู้ชม ( 2445 ) คน


 ไขควงไฟฟ้า delvo dedicated screwdrivers for dlr5040a-we and dlr5340-we

nnnnnnnnn

 
 คำค้นหา: delvo, ไขควงไฟฟ้า, dedicated screwdrivers for dlr5040a-we, dlr5340-we,  delvo, delvo dedicated screwdrivers for dlr5040a-we and dlr5340-we non-ce small specifications miniature screw (1.0 - 3.5 mm) model lever start dlv7020-spc d lv7030-spc dlv7031-spc push to start dlv8020-spc d lv8030-spc dlv8031-spc input voltage 100 v ac, 50/60 hz torque adjustment stepless torque (nm [lbf-in) 0.05 -0.55 [0.4 - 4.9) 0.30 - 1.10 [2.7 - 9.7] 0.30 - 1.00 (2.7 - 8.9 0.10 - 0.55 (0.9 - 4.9 0.30 - 1.10 [2.7 - 9.7] 0.30 - 1.00 (2.7 -0.9] free speed (min) 900 650 1200 650 1200 power consumption (w) approx. 25 approx. 30 approx. 25 approx. 30 screw size machine screw 1.0-3. 0 2 .0-3.5 2.0-3. 0 1 .0-3.0 2.0 - 3.5 2.0-3.0 (mm) tapping screw 1.2 - 2.6 1.2 - 2.6 0 2.0-3. 1 .2 - 2.6 2.0 - 3.0 bit type a mass (g (lbs)) 380 (0.84) 390 [0.86] cord length (m) 3 (with connector) bit grounding equipped as standard 900 machine screw(2.6 - 8.0 mm) model lever start dlv7120-spc dlv7130-spc dlv7140-spc dlv7231-spc dlv7241-spc push to start dlv8120-spc dlv8130-spc dlv8140-spc dlv8231-spc dlv8241-spc input voltage 100 v ac, 50/60 hz *1 torque adjustment stepless torque (nm [lbf-in) 0.35 -0.70 [3.10 -6.20) 0.50 - 1.70 (4.4 - 15.1 1.20 - 3.00 (10.6 -26.6] 0.50 - 1.70 [4.4 - 15.1) 1.20 - 3.00 (10.6 -26.6] free speed (min) 1000 700 2000 1200 power consumption (w) 45 screw size machine screw 2.6 - 3.0 2.6 - 4.0 3.5-5.0 2.6 - 4.0 3.5-5.0 (mm) tapping screw 2.3 -3.0 2.5 - 3.5 3.0 - 4.0 2.5 - 3.5 3.0 - 4.0 bit type b *2 mass (g (lbs]) 710 [1.57] (7100series) / 670 (1.48] (8100series) 710 (1.57] (7200 series) / 670 (1.48] (8200series) cord length (m) 3 (with connector) bit grounding equipped as standard 35 screw size 450 model lever start push to start input voltage torque adjustment torque (nm (lbf-in]) free speed (min) power consumption (w) screw size machine screw (mm) tapping screw bit type mass (g [lbs]) cord length (m) bit grounding machine screw(2.6 - 8.0 mm) dlv7251-spc dlv8150-spc d lv8251-spc 100 v ac, 50/60 hz *1 stepless 2.0 - 4.5 (17.7 - 39.8] 700 45 4.5 - 6.0 4.0 - 5.0 c 810 [1.79] 3 (with connector) equipped as standard bit type (mm) 190 6.35 machine screw(2.6 - 8.0 mm) model lever start dlv30a06l-spc dlv30a12l-spcdlv30a20l-spcdlv45a06l-spc dlv45a12l-spcdlv70a06l-spc push to start dlv30a06p-spcdlv30a12p-spcdlv30a20p-spcdlv45a06p-spc dlv45a12p-spc dlv70a06p-spc input voltage 100 v ac, 50/60 hz *1 torque adjustment stepless torque (nm [lbf-in]) 0.4 - 1.6/1.2-3.0 (3.5 - 14.2 / 10.6 -26.6) 2.0 - 4.5 (17.7 - 39.8) 3.8 - 7.0 (33.6 - 62.0) free speed (min) 650 1200 2000 650 1200 650 power consumption (w) 45 screw size machine screw 2.6 - 5.0 4.5-6.0 5.0 - 8.0 (mm) tapping screw 2.5 - 4.0 4.0 - 5.0 4.5-6.0 bit type b*2 mass (g (lbs)) 700 (1.54] 870 (1.92] with pistol grip cord length s (m) 3 (with connector) bit grounding equipped as standard *1: please contact us for other voltage availabilities. *2: please contact us for 6.35 mm bit type. c. big optional accessories o torque adjustment ring cover dlw5200: dlv7100/7200/8100/8200-spc dlw5300: dlv7000/8000-spc pistol grip dlw2300: dlv7100/7200/ 8100/8200/30/45/70-spc suitable for horizontal operation td04061 spc cord for commercial power source (optional) • dedicated screwdrivers can be directly plugged in commercial power source. • this minimizes tampering or accidental turning of the torque adjustment ring once the torque is set. • flanged coupling dlw9011 can not be mounted on spc type ,  เดลโว่,  172,  204,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com