ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
570          จำนวนผู้ชม ( 3039 ) คน


 nk bit

dlv7400a, dlv5700, dlv5800, dlv7300, dlv7000, dlv8000, dlv3300 series dlv7100, dlv7200, dlv8100, dlv8200, dlv3100, td20009 td20010, td20021, td20022, td20029, td20030, td20037 td20038, td20039, td20040, td20047, td20048, td20050 td20193, td20194, td20196, td20197, td20200, td20201 td20210, td20211, td20214, td20215

 
 คำค้นหา: dlv7400a, dlv5700, dlv5800, dlv7300, dlv7000, dlv8000, dlv3300 series dlv7100, dlv7200, dlv8100, dlv8200, dlv3100, td20009 td20010, td20021, td20022, td20029, td20030, td20037 td20038, td20039, td20040, td20047, td20048, td20050 td20193, td20194, td20196, td20197, td20200, td20201 td20210, td20211, td20214, td20215 ,  delvo, nk bit for dlv7400a, 5700, 5800, 7300, 7000, 8000, 3300 series for dlv7100, 7200, 8100, 8200, 3100, a(dlv30a) series u 24 do od 4 mm shank od 5 mm hex. shank unit: mm unit: mm size size model part no. dimensions model part no. dimensions no. d x l no. x d x l 100 no. pit 20 01 no. 20 phillips nk31 70 phillips td20009 td20010 td20021 td20022 td20029 td20030 td20037 td20038 td20039 td20040 td20047 td20048 td20050 td20193 td20194 td20196 td20197 td20200 td20201 td20210 td20211 td20214 td20215 901 lot nk4d 100 70 100 no. 01 245 no. 100 l 11 model part no. no. x l dimensions 3 70 x model part no. no. dimensions phillips nk16 td20224 td20225 td20232 td20233 td20235 70 plain slot w * t xl 20.3 2.5 0.3 30. 444 4 0.5 5 0.65 td20051 td20052 td20053 td20054 td20055 nk4dm model dimensions part no. td20254 h x d x l 24 70 h x l 2.5 30 model part no. h x l dimensions 1.5 part no. td20256 | td20258 td20260 td20262 td20056 td20057 td20058 td20059 td20060 hexagon head nk31x hexagon head 10 oto oto 2. 5 44 nk4dx 4 model dimensions model l dimensions part no. td20064 td20065 td20066 td20067 h x d x 6 4.5 7 7 5. 58 h 16 5.5 70 7 11 part no. h x d x d x l td20272 5. 594 td202746 10 4.5 70 td20276 td20277 - 100 td20278 70 8 13 td20279 td20282 td20283 8 100 hex socket nk31b hex socket nk4db 16 8 / 70 o by lh 25 aza ws For DLV7500, 8500, 7100, 7200, 8100, 8200, 02, 12, 16, A(DLV30A/45A/70A) series OD 6.35 mm Hex. Shank Unit: mm Size Model Part No. Dimensions No.x d x L 75 100 No. HOOBE : 50 75 100 120 150 200 50 Phillips NK35 TD20306 TD20307 TD20308 TD20309 TD20310 TD20311 TD20312 TD20313 TD20319 TD20320 TD20321 TD20322 TD20323 TD20324 TD20327 TD20328 TD20329 TD20330 TD 20331 TD20332 15 100 120 نے امام 200 100 120 150 200 Model Part No. No.x d x L Dimensions 3.8 NO NK36 Phillips TD20335 TD20336 TD20337 TD20338 50 4.5 Model Part No. No. x L Dimensions 75 100 120 No. Phillips TD20354 TD20355 TD20356 TD20357 TD20358 TD20359 TD20362 TD20363 TD20364 TD20366 TD20367 TD20371 TD20372 TD20374 TD20375 NK15 B i2 150 200 50 75 100 150 200 75 100 150 200 Model Part No. W x T XL Dimensions 50 TD20378 TD20379 TD20380 7 0.9 Plain Slot NK35M 100 Model Part No. Dimensions TD20382 TD20385 TD20388 H x d x L 1.27 1. 53 --4H 15 H x L Hexagon Head NK35X 25 Part No. TD20391 TD20394 TD20397 TD20400 TD20404 3 OH ROBE Model Part No. H x D x d x L Dimensions TD20442 16 10 8 75 Hex Socket TD20443 TD20457 NK350N | 19 | 10 TD20458 100 If Bits other than the above are required, please contact Nitto Kohki or our distributors. ,  เดลโว่,  NK BIT For DLV7400A, 5700, 5800, 7300, 7000, 8000, 3300 series For DLV7100, 7200, 8100, 8200, 3100, A(DLV30A) series u 24 Do OD 4 mm Shank OD 5 mm Hex. Shank Unit: mm Unit: mm Size Size Model Part No. Dimensions Model Part No. Dimensions No. d x L No. x d x L 100 No. pit 20 01 No. 20 Phillips NK31 70 Phillips TD20009 TD20010 TD20021 TD20022 TD20029 TD20030 TD20037 TD20038 TD20039 TD20040 TD20047 TD20048 TD20050 TD20193 TD20194 TD20196 TD20197 TD20200 TD20201 TD20210 TD20211 TD20214 TD20215 901 Lot NK4D 100 70 100 No. 01 245 No. 100 L 11 Model Part No. No. x L Dimensions 3 70 X Model Part No. No. Dimensions Phillips NK16 TD20224 TD20225 TD20232 TD20233 TD20235 70 Plain Slot W * T XL 20.3 2.5 0.3 30. 444 4 0.5 5 0.65 TD20051 TD20052 TD20053 TD20054 TD20055 NK4DM Model Dimensions Part No. TD20254 H x d x L 24 70 H x L 2.5 30 Model Part No. H x L Dimensions 1.5 Part No. TD20256 | TD20258 TD20260 TD20262 TD20056 TD20057 TD20058 TD20059 TD20060 Hexagon Head NK31X Hexagon Head 10 oto oto 2. 5 44 NK4DX 4 Model Dimensions Model L Dimensions Part No. TD20064 TD20065 TD20066 TD20067 H x d x 6 4.5 7 7 5. 58 H 16 5.5 70 7 11 Part No. H x D x d x L TD20272 5. 594 TD202746 10 4.5 70 TD20276 TD20277 - 100 TD20278 70 8 13 TD20279 TD20282 TD20283 8 100 Hex Socket NK31B Hex Socket NK4DB 16 8 / 70 o by LH 25 AZA WS ,  204,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com